Nakon održanog Roditeljskog sastanka i prezentacije agencija u četvrtak,7.11.2019. odabrana je agencija Destinations F-Tours d.o.o. koja će organizirati višednevnu nastavu u Veneciju.