Nakon prezentacija putničkih agencija za organizaciju ekskurzije u Prag na  Roditeljskom sastanku koji je održan u ponedjeljak,18.11.2019. u 18,00 sati, većinom glasova odabrana je putnička agencija Magellan.