Od ponedjeljka, 28.lipnja 2021. počinje dopunski rad za učenike koji nisu uspješno završili nastavnu godinu. Učenici koji su upućeni na dopunski rad dužni su ga redovito pohađati.

Raspored dopunskog rada nalazi se u priloženom dokumentu .

RASPORED DOPUNSKOG RADA