U sklopu projekta „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Split 1. srpnja 2021. godine partner projekta, Sveučilište u Splitu održao je radionicu o uspostavi organizacije rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti. Cilj radionice bilo je stručno usavršavanje u području vođenja i upravljanja regionalnim centrom kompetentnosti. Na radionici su sudjelovali obrazovni radnici Turističko ugostiteljske škole Split, kao i škole partneri projekta. Kroz održanu radionicu, kao i nekoliko nadolazećih bit će stavljen naglasak na razvijanje specifičnih vještina iz tri područja kompetencija: upravljačkih kompetencija, vještina vođenja te poduzetničkih kompetencija. Radionicu je vodilo nastavno osoblje Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu: Slađana Brajević, viši predavač, mr. sc. Ivona Jukić, viši predavač, mr. sc. Anita Krolo Crvelin, viši predavač i Antonija Roje, predavač.

*Radionica se održala uz strogo pridržavanje važećih epidemioloških mjera.