Karijerni centar uspostavljen je pri Regionalnom centru kompetentnosti u Turističko-ugostiteljskoj školi Split. Cilj Karijernog centra je praćenje i usmjeravanje karijera učenika kao i na podizanju njihove motivacije i samopouzdanja. Rad Centra uključuje praćenje učenika od ulaska u školu do njenog završetka te praćenje razvoja karijere poslije završetka redovnog školovanja, kao i polaznike programa obrazovanja odraslih. Nadalje, kroz Karijerni centar RCK provodit će se radionice profesionalnog usmjeravanja te će se pružati individualno karijerno savjetovanje i profesionalno usmjeravanje za učenike i polaznike obrazovanja odraslih.

U sklopu Karijernog centra djeluje i Savjetovalište „Mogu i hoću“  koje kroz savjetodavni rad pruža pomoć i podršku učenicima i roditeljima za stjecanje što boljih kompetencija potrebnih za buduća zanimanja.