Turističko ugostiteljska škola Split već nekoliko godina sudjeluje u programu Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+.

 Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. 

Turističko-ugostiteljska škola, Split  dio je Erasmus + tima u projektu Unique National and European Symbols of our Cultureand Originality” – U.N.E.S.C.O. U tom projektu sudjeluju još škole iz Rumunjske, Turske, Grčka, Italije i Španjolske. 

Glavni cilj ovog projekta je pružiti mladim ljudima priliku da obogate znanje o europskoj UNESCO baštini promicanjem šireg razumijevanja baštine UNESCO-a kao zajedničkog europskog dobra, kroz razvijanje kritičkog mišljenja, inovativnog učenja, metoda podučavanja  uz korištenje IKT. Od učenika se traži da budu kulturno svjesni, da uče o tome i budu sposobni djelovati kao most između kulture, tradicije i suvremenosti te biti ključni akteri u promicanju međukulturalnog razumijevanja.

Tijekom trajanja projekta fokus radionica će biti podijeljen na 6 tema: prirodna baština, kulturna baština, europska baština u opasnosti, reprezentativni popis nematerijalne baštine, nematerijalni elementi kojima je potrebna hitna zaštita i okvirni popis. Posebne aktivnosti posvećene svakoj od 6 tema bit će upotpunjene radionicama o održivom turizmu, kriterijima za odabir i dobrim praksama zaštite lokaliteta, te prezentacijama najvažnijih inicijativa koje pomažu u promicanju svijesti i pružaju alate studentima da se bave baštinom. : GoUNESCO, Go Heritage Runs, #makeheritagefun.

U prvoj mobilnosti od 29.11. – 2.12. 2021. Turističko ugostiteljska škola, Split bila je domaćin u ovom projektu i ugostila je 30-tak učenika i nastavnika iz partnerskih  škola. U projektu su sudjelovali učenici 3.a razreda: Petra Višić, Andrijana Lončar, Leona Gnječ, Mia Fidler, Lucijana Vranješ, Nikka Martinović, Roko Vukojević, Petra Škomrlj, Lara Veić, Nina Sulić te nastavnici Andrija Krištić, Ivana Drnasin, Andro Ban i Mia Senkić.

Zajedno sa gostima uživali u predavanju Gorana Nikšića, pročelnice konzervatorskog odjela u Trogiru Jasne Popović, predstavnicima Vatrogasnog društva Trogir i TZ Trogir,  razgledavanju Splita, Trogira i Dubrovnika kao gradova čija se baština nalazi na listi UNESCO baštine.  Predavanja i radionice bile su na temu upoznavanja organizacije UNESCO, njenom značenju i važnosti u očuvanju kulturo povijesne baštine,  na koji način i zašto  se baština uvrštava na popis UNESCO-ove baštine, koje opasnosti utječu na njeno očuvanje te na koji način svaki pojedinac može sudjelovati u njenom očuvanju. Sve što su naučili o očuvanju i opasnostima očuvanja baštine su tijekom razgledavanja Dioklecijanove palače, grada Trogira i Dubrovnika  fotografirali, a zatim izradili prezentacije koristeći Microsoft Sway , a naslov ETwinning izazova bio je:  “Grafiti – ulična umjetnost ili oblik vandalskog uništavanja elemenata baštine?”

Nastavnicima i učenicima ovaj tjedan omogućilo je razmjenu iskustava, znanja i vještina uz korištenje engleskog jezika kao sredstva komunikacije te stvaranje novih prijateljstava. Rad u timovima i multikulturalnom okruženju pruža upoznavanje različitih kultura, uvažavanje različitosti te nadograđivanje samopouzdanja i samopoštovanja. 

Druženje u Splitu  bilo je nezaboravno iskustvo kako za učenike, tako i nastavnike, a gosti  su ponijeli iz Hrvatske lijepe uspomene, puno sklopljenih prijateljstava i izuzetna iskustva.