U sklopu “Projekta uspostava regionalnog centra kompetentnosti Split UP.03.3.1.05.0002”, a nakon potpisanog ugovora o JN za usluge edukacija, razvoja kvalifikacija i kurikuluma i ostalih vještina s Izvršiteljem / Algebra-UNIZD od 25.2.2022. od 7.4.2022. se krenulo u izradu pet standarda zanimanja cjelovite kvalifikacije, jedan u redovitom obrazovanju na razini 4.2 po HKO te četiri u obrazovanju odraslih na razini 5 po HKO.

Prijedlozi naziva standarda zanimanja su:

Redovno obrazovanje, razina 4.2  – HTT

Obrazovanje odraslih (1), razina 5 – Gastronom specijalist za mediteranske delicije

Obrazovanje odraslih (2), razina 5 – Stručnjak u upravljanju kvalitetom u turizmu

Obrazovanje odraslih (3), razina 5 – Organizator svečanih prigoda

Obrazovanje odraslih (4), razina 5 – Voditelj poslovanja malih organizacija u turizmu

U tu svrhu formirano je pet radnih skupina za izradu pet standarda zanimanja iz redova nastavnika naše škole, nastavnika škola partnera, partnera poslodavaca i udruga kao i partnera UNIST i HGK. Također, sastavni dio svake radne skupine je i po jedan vanjski stručnjak / specijalist iz traženog područja. Sastanci se održavaju na tjednoj bazi u kombinaciji uživo i u online obliku. Članovi radnih skupina redovito sudjeluju na sastancima i vrijedno rade na izradi SZ kao i njihovi asistenti u radu. Sve ide po planiranoj dinamici. Radna atmosfera je iznimno pozitivna i konstruktivna. Aktivnosti na izradi SZ idu u traženom smjeru. Rok izrade SZ je pet mjeseci.