Drage učenice i učenici,
početak nastavne godine bit će 5. rujna 2022. u 14,00 h, na lokaciji Industrijske škole, Split
adresa Zrinsko Frankopanska 40. i Osnovne škole Pojišan, adresa Viška ulica 12.

U Industrijsku školu dolaze učenici A smjene u 14,00 h po sljedećem rasporedu:
1. a Hotelijersko – turistički tehničar učionica broj 12.
1. d Turističko – hotelijerski komercijalist učionica broj 15.
1. g Kuhar i slastičar učionica 7.
1. e Kuhar učionica 6.
1. h Kuhar učionica 8.

2. g učionica 13.
2. a učionica 9.
2. d učionica 10.
2. h učionica 3.

U 14,30 h
3. a učionica 13.
3. d učionica 1.
3. g učionica 2.
3. h učionica 14.
4. a učionica 3.
4. d učionica 9.

U Osnovnu školu Pojišan dolaze učenici B smjene u 14,00 h po sljedećem rasporedu:

1. b Hotelijersko turistički – tehničar učionica P*1.
1. c Hotelijersko – turistički tehničar učionica P* Računarstvo
1. f Konobar II.* 4.
1. i Pomoćni kuhar i slastičar – TES učionica II.* pom.*

2. b učionica P* 2.
2. c učionica II.* 1.
2. f učionica II.* 5.
2. i učionica P*. pom.*
3. b učionica I.* 1.
3. c učionica II.* 2.
3. f učionica III.* 3.
3. i učionica II.* Računarstvo
3. j učionica I.* 3.
4. b učionica I.* 2.
4. c. učionica II.* 3.

Od 15,00 h nastava se odvija po redovnom rasporedu koji će učenici dobiti na satu
razrednika.
Satovi će trajati po 25 minuta:
1. 15,00 – 15,25 h
2. 15,30 – 15,55 h
3. 16,00 – 16,25 h
4. 16,45 – 17,10 h
5. 17,15 – 17,40 h
6. 17,45 – 18,10 h
7. 18,15 – 18,40 h

Od utorka. 6. rujna 2022. nastava će se odvijati po rasporedu u poslijepodnevnoj smjeni od
14,00 h na lokacijama koje su prethodno navedene.
Razlog zbog kojeg je nastava u popodnevnoj smjeni je izgradnja nove školske zgrade na
adresi A. G. Matoša 60.
Želimo vam puno uspjeha u novoj školskoj godini!

Ravnatelj:
Ivo Bilić, dipl. ing.

*I., II. i III. – katovi
*P – prizemlje
* pom. – pomoćna