Na studijsko putovanje u Austriju od 3.-8. 10.2022. ,  za potrebe projekta  “Uspostave regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva ” otputovali su nastavnici Turističko ugostiteljske škole, Split  i partnerskih škola SŠ “Braća Radić”, SŠ “Blaž Jurjev Trogiranin” i SŠ “Bol”   koji sudjeluju u radnim skupinama kod izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacije, razvoja i provedbe kurikuluma za cjelovite i djelomične kvalifikacije u redovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih.

Tema i cilj putovanja bio je upoznavanje  karakteristika austrijskog srednjoškolskog obrazovnog sustava, sustava obrazovanja odraslih te specifičnosti obrazovnih programa u području turizma i ugostiteljstva.

Posjetili su škole  Tourismusschulen Semmering, Tourismusschulen Krems ( HLF Krems ) i  KTS – Kärtner Tourismusschule Villach  u kojima su se upoznali sa srednjoškolskim obrazovnim programima iz područja turizma i ugostiteljstva  koje učenici pohađaju u njihovim prostorima, mogućnost vertikalne prohodnosti učenika iz srednje škole na sveučilišne studije, organizaciju nastave u učionicama i praktikumima, rad  internata, školskog hotela i realizaciju praktične nastave u gospodarstvu, a koja se odvija u suradnji sa  obrazovnim ustanovama. Prisustvovali su nastavni iz turističkih modula, vježbama u praktikumima kuharstva, slastičarstva, servisa i bara. Na sastanku sa predstavnicima Federalnog  Ministarstva za obrazovanje i istraživanje  su se upoznali  sa austrijskim obrazovnim sustavom, mogućnostima završavanja srednjoškolskog obrazovanja te vertikalne prohodnosti na studij. Također su se upoznali i  sa poteškoćama koje ima njihov obrazovni sustav, sustavu državne potpore za pojedina zanimanja te na koji način surađuju sa gospodarstvom. 

Iskustvo i primjer dobre prakse austrijskih srednjih škola nastavnici će svakako primijeniti kod izrade SZ, SK, razvoja i provedbe kurikuluma u projektu projekta  “Uspostave regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva “,  a sve u skladu sa HKO, strukovnim kurikulumom, Zakonom i Pravilnicima koji reguliraju srednjoškolsko strukovno obrazovanje u RH.