ISPITNI ROK SVIBANJ  2020.

 

O   B   A   V   I   J   E   S   T

 

Poštovani polaznici,

  Ispitni rok SVIBANJ održat će se od 25.5. – 29.5. 2020.

            Prije nego pogledate vremenik svojih ispita evo par uputa za slijedeći tjedan:

1. za svaki dan dolaska u školu trebate imati potpisanu IZJAVU         ( dolje niže je možete preuzeti; ako je možete donijeti isprintanu i potpisanu ili ću ja imati spremno nekoliko praznih primjeraka Izjave koje ćete vi odmah po ulasku u školu potpisati –                                    OBAVEZNO PONIJETI SVOJU KEMIJSKU OLOVKU.        IZJAVE – HZJZ

2. kod  ulaska u školu ja ću vam otvarati vrata, uzeti Izjavu, vi trebate dezifincirati ruke pri ulasku u školu i tada ću vas uputiti u kojoj učionici je vaš ispit. Ne morate nositi masku i rukavice, osim ako je to potrebno zbog vašeg zdravlja

3. prema preporuci HZJZ trebate i kod izlaska dezifincirati ruke

4. Vidjet ćete da sam termine ispita organizirala  ili u isto vrijeme ili sa sat, dva razlike. Nekim polaznicima će biti više ispita u danu ( preporuka HZJZ da što manje dolazite u školu, pa sam nastojala kombinirat po barem dva ispita )…..NE BRINITE, NASTAVNICI ZNAJU DA NEKI OD VAS IMAJU VIŠE ISPITA PO DANU, SVE ĆEMO USKLADIT.

5. U situaciji da imate ispite u kratkom vremenu, javit ćete se jednom nastavniku da ste stigli, i da imate drugi ispit. Čim položite , dolazite nastavniku kod kojeg još imate ispit.                         Pismene ispite sam, naravno odredila tako da možete usmene ispite polagat prije ili poslije pismenog.

6. Nadam se da vam neće biti problem. Vjerujem da ste  dobro sve naučili i sad samo čekate da to svoje znanje i pokažete.                 Ne sumnjam u to!

 

7.  PROMJENA U TERMINU ISPITA iz Njemačkog jezika. Umjesto u utorak bit će u PONEDJELJAK 25.5. u 10,00 sati

 

Ako imate bilo kakvih pitanja, naravno, mobilni telefon ili mail su uvijek dostupni za komunikaciju. 

ISPITNI ROK – SVIBANJ 2020.

 

Prema ODLUCI novi termini za ispitne rokove su:

ISPITNI ROK  LIPANJ  15.- 18. lipnja 2020.

ISPITNI ROK SRPANJ 6.-9. srpnja 2020.

Polaganje ZAVRŠNOG RADA  10.-15. srpnja 2020.

Do kraja tjedna ću napisati na koji način ćete mi prijaviti ispite za ove rokove ili ćete tijekom slijedećeg tjedna ispisati prijavnice, a mailom javljati promjene.

 

EVO PREPRAVLJENI  popisi  prijavljenih ispita za svibanj. Nadam se da sam uspjela sve uzet u obzir i unijet promjene.

Prijavljeni-ispiti-THK-HTT

Prijavljenji-ispiti-KO-KU-SL

 

 

Neće raditi  REFERADA do daljnjega ( sve obavijesti ili upite slat ćemo putem stranice škole, e-maila ili mobitela )

 

PRATITE OBAVIJESTI svakodnevno

Službeni mobitel će biti sa mnom  za sve pozive ili  poruke

 

Čuvajte se i vidimo se skoro,

 

                                   Vaša voditeljica obrazovanja odraslih

                                    Ivana Drnasin

 

 

 

 

 

 

 

Kopije UPLATNICA za 2. ratu školarine treba donijeti do početka ispitnog roka u veljači, kako bi mogli pristupiti ispitima.

  S obzirom na novonastale situacije i uputa od strane MZO,  molim polaznike da radi eventualnih promjena svakodnevno   redovito prate obavijesti

 

  ISPITI kod nastavnice Snježane Ćubelić ( Etika )  polažu se u dogovoru sa nastavnicom, putem e-maila

Opći ispitni rokovi šk.god. 2019.-2020.