KONZULTACIJE NASTAVNIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021. / 2022.

NASTAVNIK VRIJEME KONZULTACIJA  

e-mail

 

ANDRO BAN Srijeda, 3.školski sat, A smjena andro.ban23@gmail.com
JELENA BARAĆ Petak, 4.školski sat, A smjena  jelen.barac@gmail.com
ANDREA BILANDŽIĆ Utorak, 5.školski sat, A smjena  andreabilandzic.2@gmail.com
DANIELA BURAZIN Srijeda, 4.školski sat, B smjena  daniela.burazin@skole.hr
SNJEŽANA ĆUBELIĆ snjezana.cubelic@skole.hr
SERGEJ DESPOT Prema dogovoru sa nastavnikom sdespot11@gmail.com
JELICA DRAGUN Utorak, 4.školski sat, B smjena  jelica.drag@gmail.com
DIJANA DVORNIK Četvrtak, 4.školski sat, B smjena dijana.drvornik73@gmail.com
RAŠELJKA DUKA Prema dogovoru sa nastavnicom –   B smjena raseljka.d@gmail.com
BRANKO JURČEVIĆ Utorak, .školski sat, B smjena branko.jurcevic1985@gmail.com
NEVENA JURIŠIĆ – BOROZAN Četvrtak, 4.školski sat, A smjena nevena.jurisic-borozan@skole.hr
GORANA KELAM Utorak, 5.školski sat, A smjena  gorana2804@gmail.com
ANDRIJA KRIŠTIĆ Prema dogovoru sa nastavnikom andrijakristic@gmail.com
CVITA LOLIĆ Ponedjeljak, 13,45  cvita.lolic@skole.hr
MELITA LUETIĆ Petak, 3.školski sat, A smjena
MARIJA MARAS – KRIVIĆ Utorak, 3.školski sat, B smjena  marija.maraskrivic@yahoo.com
MIRANDA MATKOVIĆ Četvrtak, 6.školski sat, B smjena miranda.matkovic@skole.hr
MIRJANA MILOVAC – KRŽELJ Ponedjeljak, 5.školski sat, A smjena  mirjana.milovac.krzelj@gmail.com
MARTIN ANTONIO MODRIĆ Četvrtak, 5.školski sat, A smjena martin.antonio.modric@gmail.com
MARIJA OKLOPČIĆ Četvrtak, 3.školski sat, A smjena marija.oklopcic@skole.hr
ANTONELA PETRIĆ Srijeda, 3.školski sat, B smjena  apetric32@gmail.com
IVAN ROMAC Srijeda, 4.školski sat, A smjena ivan.romac2@skole.hr
ANĐELA SARIĆ Petak, 4.školski sat, A smjena  andela.saric@skole.hr
HELENA STAMENOV Četvrtak, 5.školski sat, B smjena  helena.stamenov@skole.hr
NATAŠA STEFANOVSKI Utorak, 4.školski sat, A smjena natasa.stefanovski@skole.hr
SLAVEN ŠKRABIĆ Srijeda, 3.školski sat, B smjena  vapor.tucepi@gmail.com
DIANA ŠTAMBUK Srijeda, 5.školski sat, B smjena diana.stambuk@skole.hr
IVANA TENŽERA Ponedjeljak, 3.školski sat, A smjena ivana.tenzera@skole.hr
NIKŠA TOPIĆ Ponedjeljak, 5.školski sat, B smjena  nik.topic@gmail.com
IRIS TOŠIĆ Srijeda, 5.školski sat, B smjena  iristosic45@gmail.com
DRAŽEN TROGRLIĆ Prema dogovoru sa nastavnikom-    A smjena
VEDRANA VERBANAC Srijeda, 4.školski sat, A smjena  vedrana.verbanac@gmail.com
SANJA VRGOČ MUIĆ Petak, 4.školski sat, B smjena  sanjavrgoc@net.hr
SNJEŽANA VUŠKOVIĆ Ponedjeljak, 3.školski sat, B smjena  snjezana.vuskovic@skole.hr