KONZULTACIJE NASTAVNIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2022. / 2023.

 

 

 

NASTAVNIK / ICA

 

e-mail

 

Vrijeme  ( školski sat ) konzultacija

 

Mjesto –  Škola konzultacija

Ban Andro andro.ban23@gmail.com Petak, 3. šk. sat Industrijska škola
Barać Jelena jelen.barac@gmail.com Srijeda, 5. šk. sat O.Š. Pojišan
Bubrić Buzov Ivana ivanabubricbuzov@gmail.com Utorak, 4. šk. sat Industrijska škola
Burazin Daniela daniela.burazin@skole.hr Petak, 4. šk.sat O.Š. Pojišan
Despot Sergej sdespot11@gmail.com Ponedjeljak, 5. šk. sat Industrijska škola
Dragun Jelica jelica.drag@gmail.com Četvrtak , 3. šk. sat OŠ POJIŠAN
Duka Rašeljka raseljka.d@gmail.com Srijeda, 1.šk.sat OŠ POJIŠAN
Dvornik Dijana dijana.drvornik73@gmail.com Četvrtak,  3. šk. sat OŠ POJIŠAN
Jurčević Branko branko.jurcevic1985@gmail.com Četvrtak, u 12,15 sati Obrtno – tehnička  (dvorana)
Jurišić  – Borozan Nevena nevena.jurisic-borozan@skole.hr Četvrtak, 6. šk. sat Industrijska škola
Kelam Gorana gorana2804@gmail.com Srijeda, 5. šk. sat O.Š. Pojišan
Krištić Andrija andrijakristic@gmail.com Petak, 6. šk. sat Industrijska škola
Lolić Cvita cvita.lolic@skole.hr Ponedjeljak, 0. šk. sat Industrijska škola
Maras  – Krivić  Marija marija.maraskrivic@yahoo.com Utorak, 5. šk. sat Industrijska škola
Matković Miranda miranda.matkovic@skole.hr Četvrtak, 4. šk. sat Industrijska škola
Milovac – Krželj  Mirjana mirjana.milovac.krzelj@gmail.com Ponedjeljak, 5. šk. sat OŠ Pojišan
Modrić martin Antonio martin.antonio.modric@gmail.com Četvrtak, 6. šk.sat Industrijska škola
Oklopčić Marija marija.oklopcic@skole.hr Četvrtak, 5. šk. sat Industrijska škola
Petrić Antonela apetric32@gmail.com Ponedjeljak, 5. šk.. sat OŠ POJIŠAN
Romac Ivan ivan.romac2@skole.hr Četvrtak, 4. šk. sat Industrijska škola
Sarić Anđela andela.saric@skole.hr Ponedjeljak, 4. šk. sat Industrijska škola
Stamenov Helena helena.stamenov@skole.hr Utorak , 6. šk. sat OŠ POJIŠAN
Stefanovski Nataša natasa.stefanovski@skole.hr Utorak, 4. šk. sat Industrijska škola
Škrabić Slaven
vapor.tucepi@gmail.com Srijeda, 3. šk. sat OŠ POJIŠAN
Tenžera Ivana ivana.tenzera@skole.hr Petak, 4. šk. sat Industrijska škola
Topić Nikša nik.topic@gmail.com Petak, 0. školski sat OŠ POJIŠAN
Tošić Iris iristosic45@gmail.com Petak, 4. šk. sat OŠ POJIŠAN
Trogrlić Dražen trogrlicdrazen@gmail.com Ponedjeljak, 4. školski sat Industrijska škola
Vrgoč – Muić Sanja sanjamuic.sm@gmail.com Četvrtak, 4. šk.i sat OŠ  POJIŠAN
Vušković Snježana
snjezana.vuskovic@skole.hr              Ponedjeljak, 3. šk.sat OŠ POJIŠAN