KONZULTACIJE NASTAVNIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019. / 2020.
NASTAVNIK -VRIJEME KONZULTACIJA -e-mail

ANDREA BILANDŽIĆ-   Srijeda, 4.sat, A smjena -andreabilandzic.2@gmail.com
DANIELA BURAZIN –     Srijeda, 4.sat, B smjena-        daniela.burazin@skole.hr
SNJEŽANA ĆUBELIĆ-                                                snjezana.cubelic@skole.hr
MAJA FRADELIĆ –         Utorak, 3.sat, B smjena –           maja.fradelic@skole.hr
JELICA DRAGUN Utorak, 4.sat, B smjena;  jelica.drag@gmail.com
RAŠELJKA DUKA raseljka.d@gmail.com,
IVAN GOJSALIĆ Utorak, 4.sat, B smjena
SMILJKA IVAKIĆ Srijeda, 4.sat, A smjena smiljka.ivakic@skole.hr
NEVENA JURIŠIĆ – BOROZAN Ponedjeljak, 4.sat, A smjena nevena.jurisic-borozan@skole.hr
BRANKO JURČEVIĆ branko.jurcevic1985@gmail.com,
GORANA KELAM Četvrtak, 4.sat, B smjena ; gorana2804@gmail.com
ANDRIJA KRIŠTIĆ Utorak, 5.sat, A smjena ; andrijakristic@gmail.com
CVITA LOLIĆ Ponedjeljak, 13,30 sati cvita.lolic@skole.hr
MARIJA MARAS – KRIVIĆ Ponedjeljak, 4.sat, A smjena marija.maraskrivic@yahoo.com
MIRANDA MATKOVIĆ Srijeda, 3.sat, B smjena miranda.matkovic@skole.hr
MIRJANA MILOVAC – KRŽELJ Petak, 3.sat, A smjena mirjana.milovac.krzelj@gmail.com
MARTIN ANTONIO MODRIĆ Ponedjeljak, 5.sat, A smjena martin.antonio.modric@gmail.com
TOMISLAV NAĐFEJ Srijeda, 6.sat, A smjena nadfej@yahoo.com,
MARIJA OKLOPČIĆ Četvrtak, 3.sat, A smjena marija.oklopcic@skole.hr,
ANTE PAPIĆ Srijeda, 4.sat, A smjena ante.papic.st@gmail.com,
ANTONELA PETRIĆ Ponedjeljak, 3.sat, B smjena apetric32@gmail.com
IVAN ROMAC Petak, 4.sat, A smjena ivan.romac2@skole.hr,
ANĐELA SARIĆ Srijeda, 4.sat, A smjena andela.saric@skole.hr
HELENA STAMENOV Srijeda, 5.sat, B smjena helena.stamenov@skole.hr
SLAVEN ŠKRABIĆ Petak, 4.sat, B smjena vapor.tucepi@gmail.com,
NATAŠA STEFANOVSKI natasa.stefanovski@skole.hr
DIJANA ŠTAMBUK Utorak, 4.sat, B smjena diana.stambuk@skole.hr
DRAGAN TODOROVIĆ Utorak, 6.sat, B smjena dtodorovic56@hotmail.com
NIKŠA TOPIĆ Petak, 7.sat, B smjena nik.topic@gmail.com,
IRIS TOŠIĆ Četvrtak, 3.sat, B smjena iristosic45@gmail.com
VEDRANA VERBANAC Petak, 2.sat, A smjena vedrana.verbanac@gmail.com
TOMA VISKOVIĆ Četvrtak, 4.sat, A smjena toma.viskovic@skole.hr
SANJA VRGOČ MUIĆ Ponedjeljak, 4.sat, A smjena sanjavrgoc@net.hr,
SNJEŽANA VUŠKOVIĆ Četvrtak, 5.sat, B smjena snjezana.vuskovic@skole.hr