UPUTE :

1. Da bi polaznici koji su u sustavu obrazovanja odrasih završili četverogodišnje zanimanje imali pravo polagat državnu maturu,                                                                                                              trebaju se prijaviti preko stranice :    https://www.ncvvo.hr/

 

2. Na navedenoj stranici treba  kliknuti  na  ” Državna matura ” i izabrati  ” Pristupnici mature 2019/2020 ” ( https://www.ncvvo.hr/vrsta-korisnika/pristupnici-mature/ )

 

3.  Za upute na  Prijave ispita, važni datumi i kalendar pohttps://www.ncvvo.hr/prijave-ispita-drzavne-mature-u-ljetnome-roku-skolske-godine-2019-2020/ ( https://www.ncvvo.hr/prijave-ispita-drzavne-mature-u-ljetnome-roku-skolske-godine-2019-2020/ )  i zatim izabrati  https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/11/Upute-obrazovanje-odraslih.doc

ili

Za priručnik  kliknuti na ” Priručnici za prijavu ispita državne mature u školskoj godini 2019./2020. ”   ( https://www.ncvvo.hr/prirucnici-za-prijavu-ispita-drzavne-mature-u-skolskoj-godini-2019-2020/ )

 

 

 

4. Sa popisa odabrati ” Priručnik za kandidate koji su završili ili završavaju četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje školske godine 2019./2020. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za učenike koji završavaju ili su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu ”  ( https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/12/PRIRUN1.pdf )