UPISI U PRVI RAZRED 2020./2021. ŠK.GOD.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u šk.god.2020./2021. elektroničkim putem na mrežnim stranicama Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole.

Učenici se prijavljuju i upisuju u sljedeća zanimanja u našoj školi:

Zanimanje Šifra zanimanja Trajanje Broj razrednih odjela Broj učenika
Hotelijersko-turistički tehničar 070104 4 3 72
Turističko-hotelijerski komercijalist 070204 4 1 24
Konobar 071333 3 1 24
Konobar DO 441333 3 0,5 10
Kuhar 071233 3 1,67 40
Kuhar DO 441233 3 0,5 10
Slastičar 092533 3 0,33 8
Pomoćni kuhar i slastičar-TES 078193 3 0,6 6
Pomoćni konobar-TES 075393 3 0,4 4
Ukupno 9 198

 

Početak prijava kandidata u ljetnome upisnom roku u sustav –  1. 6.2020.

Početak prijava  obrazovnih programa –   8. 7.2020.

Datum provjere znanja stranog jezika (engleski jezik) koji je uvjet za upis, a učenik ga nije  učio, najmanje 4 godine, u osnovnoj školi:

  • dana 14. srpnja 2020. u 9,00 sati
  • za učenike s teškoćama u razvoju provjera će se održati 14. srpnja 2020. u 9,00 sati

Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju  dodatna  prava za upis   –  20.7. 2020.

Brisanje s liste kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete   – 21.7.2020.

Završetak prijava obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica  –  22.7.2020.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima u osnovnim školama, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu) –  24.7.2020.

Objava konačnih ljestvica poretka –   25.7. 2020.

Potrebni dokumenti za upis:

  • upisnica
  • svjedodžba 8.razreda
  • potvrda nadležnog školskog ili obiteljskog liječnika (za zanimanja hotelijersko-turistički tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist i konobar)
  • liječnička svjedodžba medicine rada (za zanimanja kuhar, slastičar, kuhar DO, konobar DO))
  • uplatnica za povećane troškove obrazovanja
  • ostali dokumenti kojima se dokazuju dodatni bodovi

Zaprimanje upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis može se obaviti osobno na adresi škole ili elektroničkim putem na mail:
upisi.tus@gmail.com u vremenu od 27.-31. srpnja 2020. godine od 8-13 sati.

Za one koji će osobno doći u školu: Zaprimanje upisnica, potvrda o uplati naknade za povećane troškove obrazovanja i ostale dokumentacije u Turističko-ugostiteljskoj školi, Split organizirati će se dana 27. 7., 28. 7., 29. 7., 30.7.i 31.7. 2020. od 8.00 do 13.00 sati. 

Naknada za povećane troškove obrazovanja u iznosu od 200,00 kuna može se uplatiti putem internet bankarstva ili u pošti, banci .. .

Primjer uplatnice za uplatu naknade za povećane troškove obrazovanja nalazi se u priloženim dokumentima