Zajednički ugostiteljski obrt „GALE“ vl. Mirta Vrtunić Bobalić, OIB 47901370815, i Miroslav Bobalić,
OIB 28363323892, Pomer, Pomer 26/B raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODIJELU STIPENDIJE

ZUO „GALE“ raspisuje natječaj za dodjelu stipendije polaznicima fakulteta – studentima/cama
završenih srednjih škola usmjerenja ugostiteljske i turističke struke.
Iznos stipendije je 24.000,00 kn, a razdoblje stipendiranja je od 01.10.2020.g. do 30.09.2021.g.
Pravo na prijavu za dodjelu stipendije imaju učenici/ce završenih srednjih škola usmjerenja
ugostiteljske i turističke struke i mature koji imaju namjeru redovito studirati na jednom od Sveučilišta,
veleučilišta ili Fakulteta na području Republike Hrvatske (bez obzira na izbor usmjerenja) te da ne
primaju drugu stipendiju od Države, druge javne ili pravne osobe koja obvezuje na zasnivanje radnog
odnosa po završetku školovanja.
Kriteriji za utvrđivanje kandidata za dodjelu stipendije:
-položena matura i završena srednja škola usmjerenja ugostiteljske i turističke struke
-namjera redovitog studiranja na jednom od hrvatskih Sveučilišta, Veleučilišta ili Fakulteta
-rezultati ostvareni tijekom postupka odabira stipendista usmenom provjerom znanja i vještina
-procjena motivacije i interesa za rad u ugostiteljskoj, turističkoj ili drugoj djelatnosti.
Obveze stipendista tijekom razdoblja stipendiranja i po završetku stipendiranja:
-stipendist se obvezuje redovito tijekom ljetnih praznika obavljati rad kod davatelja stipendije u skladu
sa svojom stečenom stručnom spremom i sposobnostima
-stipendist se obvezuje završiti studijsku godinu u roku
-stipendist se obvezuje dostaviti davatelju stipendije dokaz o redovitom školovanju najkasnije do
30.10.2021.g.
-stipendist je obvezan kod potpisivanja Ugovora o stipendiranju predati jednu bjanko zadužnicu na
iznos cjelogodišnje stipendije solemniziranu od strane javnog bilježnika
-nakon završetka školovanja, ako davatelj stipendije sukladno svojim interesima i potrebama ponudi
zapošljavanje stipendistu, on je dužan prihvatiti i ostati u radnom odnosu onoliko godina koliko je
trajala stipendija uz uvjet probnog roka.
Obveze davatelja stipendije tijekom razdoblja i po završetku stipendiranja:
-isplata stipendije u iznosu od 2.000,00 kn
-isplata svake slijedeće stipendije do 15.-tog u mjesecu.
NAČIN PRIJAVE:
Kandidati svoje prijave zajedno sa životopisom i motivacijskim pismom šalju na e-mail:
galebobali@gmail.com
Kandidati koji zadovoljavaju kriterije za daljnji selekcijski proces će biti obavješteni putem e-maila ili
telefonom.