U prilogu se nalazi Odluka o Dopunskom radu i raspored Dopunskog rada za maturante.

DOPUNSKI-RAD-2020-MATURANTI

Odluka -dopunski rad -2020