Svi učenici koji imaju prebivalište u Splitu mogu ostvariti pravo na pokaznu kartu direktno na šalteru Prometa, što znači da ne trebaju uzimati potvrde u školi.

Sa sobom moraju ponijeti dokaz/dokument (osobna karta ili neki dr. dokument) o prebivalištu.