Priloženi dokumenti:

FINANCIJSKI PLAN REBALANS 2021.

PlanNabave- 8.7.2021.

REBALANS PLANA NABAVE 2021.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

17-029-501-18555-FI(2020.)

BILJEŠKE SKEN (1)

REFERENTNA STRANICA OVJERENA

FP 2021-2023_Srednje škole i učenički domovi SDZ

Rebalans 2020

financijski izjvestaj 2017 godine .xls
dopis SDZ 2017 .pdf
referentna stranica i potvrda fine 2017.pdf
Financijski Plan 2017-2019-konacno.pdf

17-029-501-18555-BI(2019.)

17-029-501-18555-FI(2019.)

bilješke sken

POTVRDA FINE ZAVRŠNI 2019.

referentna stranica