PROJEKT: „USPOSTAVA REGIONALNOG
CENTRA KOMPETENTNOSTI U SEKTORU
TURIZMA I UGOSTITELJSTVA SPLIT
UP.03.3.1.05.0002
ELEMENT 1. USPOSTAVA ORGANIZACIJE RADA I RAZVOJA RCK
PRIPREMA I PROVEDBA EDUKACIJSKOG PROGRAMA IZ 3 PODRUČJA KOMPETENCIJA:
UPRAVLJAČKE KOMPETENCIJE, VJEŠTINE VOĐENJA I PODUZETNIČKE KOMPETENCIJE ZA ODGOJNO OBRAZOVNE RADNIKE

IZJAVA
Program 4 radionice_4.2.2022._Element 1
RCK – radionica 4_element 1_AKC DB