Tijekom mjeseca svibnja uspješno smo odradili drugi ciklus radionica u osnovnim školama SDŽ sa ciljem informiranja učenika osmih razreda i njihovih roditelja o uvjetima upisa, zanimanjima i mogućnostima koje pruža školovanje u sklopu Turističko-ugostiteljske škole kao Regionalnog centra kompetentnosti. (prvi ciklus prethodno je odrađen u O.Š. na području grada Splita)

Info radionice koje su planirane u suradnji sa Uredom za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport SDŽ odrađene u slijedećim školama:

  • O.Š. Neorić- Sutina
  • O.Š. Kneza Branimira, Muć
  • O.Š. Braće Radića, Bračević
  • O.Š. Kneza Mislava, Kaštel Sućurac
  • O.Š. Don Lovre Katića, Solin
  • O.Š. Vjekoslava Paraća, Solin
  • O.Š. Dugopolje
  • O.Š. Petra Kružića, Klis
  • O.Š. Pučišća, Brač
  • O.Š. Strožanac

Ovdje možete preuzeti:

link na materiale sa radionice:

Idi na taj Sway

letak za osmaše:

LETAK