Učeničko vrjednovanje nastavnog procesa, rada stručnih suradnika i rada ravnatelja je provedeno od 2. svibnja do 16. svibnja odnosno do 20. svibnja (produžen rok za ispunjavanje).

Učenici, nastavnici i stručni suradnici su obaviješteni o rokovima i postupku vrjednovanja putem obavijesti na oglasnoj ploči, web stranici škole i putem knjige obavijesti.

Učenici su ispunjavali upitnik za svakog nastavnika koji im predaje te stručnog suradnika i ravnatelja putem poveznice koja je objavljena u kanalima pojedinog razreda na službenoj platformi MS Teams. Ispunjavanje upitnika je bilo u potpunosti anonimno. Nakon provedenog anketiranja, nastavnici su dobili svoje zbirne rezultate na svoju službenu školsku email adresu. Ravnatelj je obaviješten o rezultatima anketiranja, a skupni rezultati će biti prezentirani na sjednici Nastavničkoj vijeća.

Zahvaljujemo svim učenicima koji su ispunili upitnik, izrazili svoje mišljenje o zadovoljstvu nastavnim procesom, radom ravnatelja i radom stručnih suradnika te na taj način sudjelovali u procesu unaprjeđenja rada škole.

 

Povjerenstvo za kvalitetu