Koordinator za Erasmus+ projekte: Andrija Krištić, prof. , realizirao je pripremni posjet u sklopu projekta mobilnosti broj: 2022-1-HR01-KA121-VET-000060772. Svrha pripremnog posjeta bila je upoznati kapacitete, sadržaj i način rada našeg novog partnera u projektu mobilnosti, Hofdi Horizon ehf. na čelu s direktoricom Jóhannom Ingvarsdóttir. Pripremni posjet aktivnost je kojom se želi doprinijeti boljoj pripremi i provedbi projektnih aktivnosti, ali i dodatno se bolje pripremiti za sudjelovanje učenika na mobilnosti.

Pripremni posjet je realiziran u Reykjaviku, Island od 30. kolovoza do 3. rujna 2022. Prilikom posjeta Reykjaviku obavile su se sve važne pripreme kao i rezervacije smještajnog kapaciteta (Iceland Comfort Apartments) u kojima će naši učenici boravili za vrijeme trajanja mobilnosti. Jednako tako su se obavili važni razgovori i dogovori radi što bolje pripreme učenika za mobilnost sa direktorom Grand Hotela Reykjavik, gospođom Ernom Dis Ingolfsdottir.  Obavili su se i razgovori s mentorima Grand Hotela Reykjavik koji će se brinuti da učenici ostvare planirane aktivnosti i da izvršavaju svoje obveze sukladno ugovoru o stručnom usavršavanju. Naši učenici će od 1. listopada do 22. listopada 2022 obavljati stručnu praksu u trajanju od tri tjedna u Grand Hotela Reykjavik ( link za web stranicu hotela )

Iskustvo stečeno u pripremnom posjetu pokazala su veliku važnost pripremnih posjeta i sastanaka uživo s našim partnerima jer uvelike doprinose kvalitetnijoj pripremi, ali i provedbi same mobilnosti. U prilogu ove objave se nalazi radni program pripremnog sastanka kao i certifikat potvrde sudjelovanja na pripremnom posjetu u Reykjaviku, Island.

Program Erasmus+ sufinanciran je od EU, a u Republici Hrvatskoj provodi ga Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU).

Koordinator projekta: Andrija Krištić, prof.

Potvrda sudjelovanja pripremnog sastanka – Reykjavik,Island

Radni program pripremnog sastanka – Reykjavik,Island