U sklopu “Projekta uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Split
UP.03.3.1.05.0002”, 4 nastavnice stručnih predmeta (Marija Oklopčić,
Rašeljka Duka, Jelena Barać i Željka Bilankov) boravile su u vremenu od
28.8 do 3.09. 2022. god. u Pragu. Cilj putovanja bilo je sudjelovanje na
edukaciji koju je je organizirala Europass Teachers Academy koja
godinama održava različite edukacije i radionice za nastavnike iz cijelog
svijeta.
Tema edukacije je: „Public Speaking for Teachers: Building Charisma and
Confidence“, a edukaciju je održavala Lucie Prisovska, nastavnica
engleskog i francuskog jezika sa dugogodišnjim iskustvom u javnim
nastupima te edukacijama nastavnika u području jačanja samopouzdanja i
kompetencija.
Kroz 5 radnih dana upoznali smo se s elementima govora, s emocijama te
verbalnom i neverbalnom komunikacijom. Učili smo o elementima javnog
nastupa kao i o načinima kako poruku prenijeti učenicima s lakoćom i
samopouzdanjem. Kroz različite radionice upoznali smo se s tehnikama
nošenja sa stresom i kriznim situacijama. Posljednji dan edukacije bio je
posvećen rekapitulaciji svega što smo učili i radili kroz tjedan, a na kraju
smo imali evaluaciju same edukacije koja je završila podjelom certifikata.
Kompetencije koje su stečene na edukaciji pomoći će nam u našem
profesionalnom razvoju kao nastavnika te potaknuti našu kreativnost u
poučavanju učenika, a sve u cilju stvaranju pozitivnog ozračja u učionici
koje će motivirati učenike na učenje i samoučenje.