Jučer je na svečanoj Sjednici turističkog vijeća grada Splita našoj školi dodijeljena nagrada za brendiranje i promociju grada Splita kao destinacije. Kruna je to dugogodišnjeg rada i suradnje sa turističkom zajednicom grada Splita na brojnim projektima kojima je osnovni cilj bio poticanje naših visoko motiviranih učenika da razvijaju svoje kompetencije za turizam, a krajnji rezultat promoviranje naših prirodnih, kulturnih, baštinskih i gastronomskih vrijednosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ovo vrijedno priznanje nagrada je svim našim učenicima, bivšim i sadašnjim, koji svojim angažmanom i ostvarenim postignućima dokazuju da je čovjek ključ uspjeha u turizmu, a nas čine ponosnima što smo jedna stepenica na njihovom Putu do zvijezda!✨