Ovim putem pozivamo sve zainteresirane učenike i nastavnike da se prijave za sudjelovanje na drugoj mobilnosti (Sofija, Bugarska od 18. lipnja do 9. srpnja 2023.)  projekta koji se vodi pod brojem:

2022-1-HR01-KA121-VET-000060772

Broj sudionika druge mobilnosti je 24 učenika i 2 nastavnika u pratnji.

Broj učenika po zanimanjima:

– 10 učenika zanimanja KUHAR, SLASTIČAR
– 2 učenika zanimanja KONOBAR
– 12 učenika zanimanja HOTELIJERSKO – TURISTIČKI TEHNIČAR

Za mobilnost u Sofiju, Bugarska se mogu prijaviti učenici 3-ih RAZREDA HTT ZANIMANJA i 2-ih RAZREDA ZANIMANJA KUHAR, SLASTIČAR, KONOBAR. Rok za prijavu učenika je do Četvrtka 30. ožujka 2023. do 20:00 sati. 

Rok za prijavu nastavnika je do Srijede 5. travnja 2023. do 20:00 sati. 

Link na prijavnicu se nalazi u privitku ove objave. S odabranim sudionicima obaviti će se razgovor na engleskom jeziku kojim će se utvrditi zadovoljava li učenik minimalnu razinu znanja potrebnu za sudjelovanje na mobilnosti.

VAŽNO – prije prijave pročitati postupak prijave i rokove za projekt koji se nalaze u privitku ove objave!

Obveze učenika koji sudjeluju u projektu biti će:

– redovno pohađanje jezičnih priprema prije odlaska na mobilnost
– redovno pohađanje kulturoloških priprema prije odlaska na mobilnost
– redovno pohađanje strukovnih priprema prije odlaska na mobilnost
– provesti što kvalitetniju diseminaciju projekta prije i nakon povratka s mobilnosti

Financiranje učenika vrši se isključivo iz proračuna projekta u obliku osobne financijske potpore.

U slučaju eventualnih nejasnoća prilikom prijave za mobilnost, učenici mogu doći na zajednički sastanak s koordinatorom projekta koji će se održati 27. ožujka od 10:00  do 11:00 u prostorijama Tehnološkog parka (podaci o lokaciji su dostupni na web stranici škole: http://tus-st.hr/kontakt/).

Postupci prijave i detaljne upute su objavljene na stranicama škole pod  Projekti/Erasmus akreditacija/KA121-VET-2022, kao i u prilogu ove objave.

Obveze nastavnika u pratnji su:

– pratnja učenicima na putu od Hrvatske do mjesta održavanja mobilnosti te natrag, i unutar mjesta mobilnosti (do i od lokacije gdje se izvodi strukovno usavršavanje ili kulturološka aktivnost)
– nadzor u mjestu boravka učenika tijekom mobilnosti
– osigurati da svi sudionici izvršavaju svoje obveze sukladno ugovoru o stručnom usavršavanju
– nastavnik u pratnji će osim logistike u svakodnevnim situacijama biti i dio procesa mentoriranja učenika i praćenja njihovog rada, jer će obilaziti učenike na praksi i evidentirati s mentorom zapažanja
– nastavnik će u kasnim poslijepodnevnim satima s učenicima razmatrati stručna zapažanja koja su stekli toga dana i bilježiti dojmove, kako bi mogli prenijet i učenicima i kolegama nastavnicima u Hrvatskoj kada se vrate
– nastavnik će izraditi zajedničke materijale za diseminaciju i sudjelovati u svim oblicima diseminacije projekta
– nastavnik će pomoći koordinatoru projekta u organizaciji i obavljanju kulturoloških, stručnih i jezičnih priprema, sudjelovanje u organizaciji i održavanju sastanka s grupom te roditeljskih sastanka, kreiranju    dokumenata i sl.
– izraditi plan aktivnosti stručne prakse u kontekstu ECVET-a, odnosno odrediti skupove ishoda učenja koji će odgovarati vremenu provedenom na mobilnosti.

Financiranje nastavnika vrši se isključivo iz proračuna projekta u obliku osobne financijske potpore i ne isplaćuju se dnevnice.

Koordinator projekta: Andrija Krištić, prof.

Program Erasmus+ sufinanciran je od EU, a u Republici Hrvatskoj provodi ga Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU).

Postupak prijave u projekt

Rokovi za prijavnu na mobilnost Sofija, Bugarska

Prijavnica učenici – kliknite za link za prijavu

Prijavnica – Nastavnici

Pravilnik o izboru učenika i nastavnika za mobilnosti u projektima iz fondova EU

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izbou učenika i nastavnika za mobilnost u projektima iz fondova EU