From March 26 to April 1, 2023, the fourth and last mobility within the JET Project was held in the Italian city of Foligno. The hosts of this mobility were the teachers and students of the “Instituto tehnico economico F. Scarpellini” school. An application for smart shopping and digital tools related to sustainability that can be used in classes in various fields of application from social to natural and technical were presented, as well as a photo exhibition with the aim of presenting the project goals realized so far. Together, the students put together materials for publication in a professional magazine on the topic “Biomimicry”.

The goal of this project is to raise awareness of the importance that an individual has on the environment, whether it is about living habits, care for natural beauty, cultural heritage or traditional customs.

In addition to Foligno, the hosts also presented the towns of Assisi and Spoleto and the organic wine region of Bevagnia as part of educational excursions.

4 countries participated in the project: Croatia, Hungary, Italy and France.

The students of our school who participated in this activity are: Antonio Stupalo, Petar Abramac, Silvija Tkalec, Lea Matulić and Josipa Katarina Svalina.

Accompanying teachers: Andrea Bilandžić and Ivana Bubrić Buzov.

Od 26. ožujka do 01. travnja 2023. godine u talijanskom gradu Foligno održana je četvrta i posljednja mobilnost u sklopu Projekta JET. Domaćini ove mobilnosti bili su nastavnici i učenici škole “Instituto tehnico economico F. Scarpellini”. Predstavljena je aplikacija za pametnu kupovinu i digitalni alati vezani za održivost koji se mogu primjenjivati na nastavi različitih područja primjene od društvenih do prirodnih i tehničkih, te izložba fotografija s ciljem prezentiranja do sada realiziranim projektnim ciljevima. Učenici su zajedno složili materijale za objavu u stručnom časopisu na temu “Biomimicry”

Cilj ovog projekta je osvijestiti važnost koju pojedinac ima na okolinu, bilo da se radi o navikama življenja, brizi o prirodnim ljepotama, kulturnoj baštini ili tradicijskim običajima.

Domaćini su uz Foligno u sklopu edukativnih izleta predstavili i gradove Asisi i Spoleto te vinsku regiju ekološke proizvodnje Bevagnia.

U projektu su sudjelovale 4 države: Hrvatska, Mađarska, Italija i Francuska.

Učenici naše škole koji su sudjelovali u ovoj aktivnosti su: Antonio Stupalo, Petar Abramac, Silvija Tkalec, Lea Matulić i Josipa Katarina Svalina.

Nastavnice u pratnji: Andrea Bilandžić i Ivana Bubrić Buzov.