U sklopu nastojanja upoznavanja primjera dobre prakse vezane za organizaciju i upravljanje
radom škola koje osim odgojno-obrazovne komponente imaju istaknutu i turističko-
ugostiteljsku ponudu u vidu restorana i hotelskog smještaja, djelatnici Regionalnog centra
kompetentnosti iz područja turizma i ugostiteljstva Split zajedno sa predstavnicima
partnerskih škola „Braća Radić“ Kaštela i „Blaž Juraj Trogiranin“ te dožupanom i pročelnicom
za turizam Splitsko-dalmatinske županije boravili su od 17.04.-21.04.2023. u radnom posjetu
gradu Portu u Portugalu.
Tijekom radnog posjeta upoznali su se sa organizacijom rada škole „Escola de Hotelaria e
Turismo do Porto“ naročito restoranskog dijela sa školskom kantinom kao i povezanošću sa
hotelom „The Artist Porto Hotel“ – školskim hotelom najviše kategorije sa pet zvjezdica.
Održan je i radni sastanak sa predstavnicima škole kojem su prisustvovali Paolo Vaz, direktor
škole, Claudia Mokdisse, Educational Team & Internship Coordinator, Jose Carvalho,
vocational training advisor uz predstavnike grada Porta koji su predstavljale gospođa Ana
Leite Pereira, predstavnica Touristic menagement of Porto SRU i gospođa Catarina Santos,
Councillor tor Tourism and Internationalization from Porto.
Ljubazni domaćini su omogućili sastanke sa generalnim direktorima reprezentativnih
gradskih heritage hotela: „A Brasileira – Pestana hotel“, „Grande hotel do Porto“ i hotel
„Infate De Sagres“ te su se kroz razgovore i obilaske upoznali sa organizacijom rada
izabranih hotela pri čemu su im ljubazni domaćini pokazali načine isticanja povijesno-
kulturne baštine u hotelskoj turističkoj ponudi.