Od 23. do 29. travnja 2023. godine u Palmerstownu pored Dublina u Irskoj održana je peta mobilnost u sklopu Projekta Let me be your tour guide.
Domaćini ove mobilnosti bili su nastavnici i učenici škole “Palmerstown Community School Ireland Dublin“. Tijekom pet dana učenici su sudjelovali u radionicama koje su služile osnovnoj svrsi projekta, izradi mobilne aplikacije za turističko vođenje. Pored toga, organiziran je posjet GAA stadionu gdje su učenici probali igrati neke od sportova. Na radionici plesa naučili su osnovne korake irskog narodnog plesa.
U sklopu edukativnih izleta učenici su posjetili Phoenix park, centar Dublina, povijesni Kilkenny …
Učenice naše škole koje su sudjelovali u ovoj aktivnosti su: Ana Marević, Nika Drašković, Rafaela Radi i Antea Nikolić.
Nastavnice u pratnji: Antonela Petrić i Sanja Vrgoč Muić.