During the 2 years long period of the JET project, students from all participating schools were collecting materials about Biomimicry and the methods of using the forces of nature for the benefit of human being. The result of their work is very useful Magazine, which we present in the following link:

Biomimicry Magazine PDF

Tijekom dvogodišnjeg razdoblja trajanja projekta JET, učenici svih škola sudionica prikupljali su materijale o biomimikriji i metodama korištenja sila prirode za dobrobit čovječanstva. Rezultat njihovog rada je vrlo koristan časopis koji vam predstavljamo na sljedećoj poveznici: