Nastavnici strukovnih predmeta, Kruno Grgurević, Jelena Barać, Miranda Matković i Rašeljka Duka na tečaju su se educirali o upravljanju učinkovitom i suvremenom učionicom koja potiče sudjelovanje i angažirano učenje korištenjem najnovijih tehnika i alata za učionicu. Naučili su kako unaprijediti znanje o upravljanju razredom kroz razmišljanje, promatranje nastavnika i scenarije slučajeva koji potiču raspravu, a sve u svrhu uspješnog rješavanja najčešćih problema u razredu. kroz interaktivne i zanimljive aktivnosti naučili su kako potaknuti motivaciju, uspostaviti pravila u učionici, dati jasne upute, pratiti sam proces, razviti odnos, uključiti rad u paru i grupi te dobiti savjete za poticanje učenika na razmišljanje o vlastitom ponašanju u učionici. Do kraja ovog tečaja naši nastavnici su stekli uvid u ono što učionicu čini ugodnijim mjestom i što je potrebno za “preokretanje” vlastitih učionica. Upoznali su se s učenjem temeljenim na projektima i zadacima i dobili ideje za učinkovito ocjenjivanje učenja te poticanje učenika za sudjelovanje u radu.