NASTAVAK  OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE U ŠK.GOD. 2023./2024.

Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

Članak 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Pravilnik o uvjetima i načinima obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN 8/16, 126/2021) propisuje:

 1. Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja može nastaviti obrazovanje u trogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika.
 2. Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem ili petogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika.
 3. Učenik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u roku od dvije godine od dana završetka niže razine srednjega obrazovanja odnosno od završetka trogodišnjega obrazovnog programa.
 4. Srednje obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije učenik nastavlja u skladu sa zakonima koji uređuju djelatnost odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi i strukovno obrazovanje.
 5. Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istog obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno obrazovanje.
 6. Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Iznimno obrazovanje može nastaviti i učenik čiji prosjek je manji od 3,50 o čemu odluku donosi nastavničko vijeće škole.

 1. Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće škole.

Turističko-ugostiteljska škola objavljuje programe za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije:

 • Hotelijersko-turistički tehničar
 • Turističko-hotelijerski komercijalist

Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika obvezan je do 5. srpnja 2023. godine podnijeti školi pisani zahtjev (na adresu škole A. G. Matoša 56) ili na službeni mail škole (ured@tus-st.hr) za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan priložiti:

 1. Izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi
 2. Svjedodžba o završenom obrazovanju

Rok za predaju ZAHTJEVA  je  05. srpnja 2023. god.

Priloženi dokumenti:

Pravilnik o uvjetima i nacinima nastavka obrazovanja za visu razinu kvalifikacije.pdf 

NASTAVAK OBRAZOVANJA