NASTAVAK  OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE U ŠK.GOD. 2022./2023.

Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

Članak 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnik o uvjetima i načinima obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN 8/16, 126/2021) propisuje:

 1. Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja može nastaviti obrazovanje u trogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika.
 2. Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem ili petogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika.
 3. Učenik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u roku od dvije godine od dana završetka niže razine srednjega obrazovanja odnosno od završetka trogodišnjega obrazovnog programa.
 4. Srednje obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije učenik nastavlja u skladu sa zakonima koji uređuju djelatnost odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi i strukovno obrazovanje.
 5. Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istog obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno obrazovanje.
 6. Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Iznimno obrazovanje može nastaviti i učenik čiji prosjek je manji od 3,50 o čemu odluku donosi nastavničko vijeće škole.

 1. Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće škole.

Turističko-ugostiteljska škola objavljuje programe za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije:

 • Hotelijersko-turistički tehničar
 • Turističko-hotelijerski komercijalist

Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika obvezan je do 5. srpnja 2022. godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan priložiti:

 1. Izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi
 2. Svjedodžba o završenom obrazovanju

Rok za predaju ZAHTJEVA  je  05. srpnja 2022. god.