KONZULTACIJE NASTAVNIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020. / 2021.

             NASTAVNIK         VRIJEME KONZULTACIJA                    e-mail
ANDRO BAN Utorak, 3. školski sat, B smjena andro.ban23@gmail.com
ANDREA BILANDŽIĆ Ponedjeljak, 5. školski sat, A smjena andreabilandzic.2@gmail.com
DANIELA BURAZIN Utorak, 4. školski sat, A smjena daniela.burazin@skole.hr
TEA ĆELIĆ PAVLOVIĆ Utorak, 3. školski sat, A smjena tea_celic@yahoo.co.uk
SNJEŽANA ĆUBELIĆ   snjezana.cubelic@skole.hr
JELICA DRAGUN Četvrtak, 5. školski sat, B smjena jelica.drag@gmail.com
DIJANA DVORNIK Četvrtak, 4. školski sat, B smjena dijana.drvornik73@gmail.com
RAŠELJKA DUKA B smjena raseljka.d@gmail.com
MAJA FRADELIĆ Utorak, 3. školski sat, B smjena maja.fradelic@skole.hr
IVAN GOJSALIĆ Utorak, 4. školski sat, B smjena  
BRANKO JURČEVIĆ Utorak, 2. školski sat, B smjena branko.jurcevic1985@gmail.com
NEVENA JURIŠIĆ – BOROZAN Srijeda, 4. školski sat, A smjena nevena.jurisic-borozan@skole.hr
GORANA KELAM Utorak, 4. školski sat, B smjena gorana2804@gmail.com
ANDRIJA KRIŠTIĆ Srijeda, 5. školski sat, A smjena andrijakristic@gmail.com
CVITA LOLIĆ Ponedjeljak, 13,40- 14,00 sati, A i B smjena cvita.lolic@skole.hr
MARIJA MARAS – KRIVIĆ Utorak, 3. školski sat, B smjena marija.maraskrivic@yahoo.com
MIRANDA MATKOVIĆ Utorak, 3. školski sat, A smjena miranda.matkovic@skole.hr
MIRJANA MILOVAC – KRŽELJ Ponedjeljak, 4. školski sat, A smjena mirjana.milovac.krzelj@gmail.com
MARTIN ANTONIO MODRIĆ Četvrtak, 4. školski sat, A smjena martin.antonio.modric@gmail.com
TOMISLAV NAĐFEJ Utorak, 6. školski sat, B smjena nadfej@yahoo.com
MARIJA OKLOPČIĆ Utorak, 5. školski sat, A smjena marija.oklopcic@skole.hr
ANTONELA PETRIĆ Utorak, 4. školski sat, B smjena apetric32@gmail.com
IVAN ROMAC Petak, 3. školski sat, A smjena ivan.romac2@skole.hr
ANĐELA SARIĆ Utorak, 4. školski sat, A smjena andela.saric@skole.hr
HELENA STAMENOV Utorak, 4. školski sat, B smjena helena.stamenov@skole.hr
SLAVEN ŠKRABIĆ Petak, 3. školski sat, B smjena vapor.tucepi@gmail.com
NATAŠA STEFANOVSKI   natasa.stefanovski@skole.hr
DIJANA ŠTAMBUK Utorak, 5. školski sat, B smjena diana.stambuk@skole.hr
DRAGAN TODOROVIĆ Petak, 1. školski sat, A smjena dtodorovic56@hotmail.com
NIKŠA TOPIĆ Srijeda, 7. školski sat, B smjena nik.topic@gmail.com
IRIS TOŠIĆ Ponedjeljak, 3. školski sat, B smjena iristosic45@gmail.com
VEDRANA VERBANAC Utorak, 4. školski sat, B smjena vedrana.verbanac@gmail.com
TOMA VISKOVIĆ Četvrtak, 4. školski sat, A smjena toma.viskovic@skole.hr
SANJA VRGOČ MUIĆ Utorak, 5. školski sat, B smjena sanjavrgoc@net.hr
SNJEŽANA VUŠKOVIĆ Četvrtak, 3. školski sat, A smjena snjezana.vuskovic@skole.hr