KONZULTACIJE – obrazovanje odraslih

Školska godina 2023. / 2024.

 

 

Nastavnik / nastavnica

 

 

e-mail adresa

 

VRIJEME

 ( školski sat ) KONZULTACIJA

 

MJESTO

( škola )

KONZULTACIJA

1. Ban Andro andro.ban23@gmail.com Utorak, 3. šk. sat Industrijska škola
2. Bauk Vedran vedranbauk@gmail.com Srijeda, 6.  šk. sat OŠ POJIŠAN
3. Bilandžić Andrea andreabilandzic.2@gmail.com Utorak, 4. šk. sat Industrijska škola
4. Bubrić Buzov Ivana ivanabubricbuzov@gmail.com Ponedjeljak, 3. šk. sat Industrijska škola
5. Burazin Daniela daniela.burazin@skole.hr Srijeda , 5.  šk. sat OŠ POJIŠAN
6. Ćelić Pavlović Tea tea_celic@yahoo.co.uk Četvrtak, 4. šk. sat Industrijska škola
7. Despot Sergej sdespot11@gmail.com Srijeda, 3. šk. sat Obrtnička škola
8. Dragun Jelica jelica.drag@gmail.com Utorak , 3.  šk. sat OŠ POJIŠAN
9. Duka Rašeljka raseljka.d@gmail.com Srijeda , 4.  šk. sat OŠ POJIŠAN
10. Dvornik Dijana dijana.drvornik73@gmail.com Ponedjeljak, 4.  šk. sat OŠ POJIŠAN
11. Jurčević Branko branko.jurcevic1985@gmail.com Utorak , 10.45h OBRTNO-TEHNIČKA ŠK.
12. Jurišić -Borozan Nevena nevena.jurisic-borozan@skole.hr Petak, 5. šk. sat Industrijska škola
13. Kelam Gorana gorana2804@gmail.com Srijeda , 4.  šk. sat OŠ POJIŠAN
14. Krištić Andrija andrijakristic@gmail.com Utorak, 3. šk. sat Industrijska škola
15. Lolić Cvita cvita.lolic@skole.hr Ponedjeljak, 14,10 sati Građevinski fakultet
16. Maras-Krivić Marija marija.maraskrivic@yahoo.com Petak, 5.  šk. sat Industrijska škola
17. Milovac-Krželj Mirjana mirjana.milovac.krzelj@gmail.com Srijeda , 4.  šk. sat OŠ POJIŠAN
18. Modrić Martin Antonio martin.antonio.modric@gmail.com Četvrtak, 6. šk. sat Industrijska škola
19. Petrić Antonela apetric32@gmail.com Utorak , 3.  školski sat OŠ POJIŠAN
20. Pezo Sanja sanja.pezo@skole.hr Četvrtak, 3. šk. sat OŠ POJIŠAN
21. Romac Ivan ivan.romac2@skole.hr Utorak,  14,00 sati Građevinski fakultet
22. Sarić Anđela andela.saric@skole.hr Ponedjeljak, 4. šk. sat Industrijska škola
23. Stamenov Helena helena.stamenov@skole.hr Petak, 5.  šk. sat OŠ POJIŠAN
24. Stefanovski Nataša natasa.stefanovski@skole.hr Utorak , 5.  šk. sat Industrijska škola
25. Škrabić Slaven vapor.tucepi@gmail.com Srijeda , 4.  šk. sat OŠ POJIŠAN
26. Tenžera Ivana ivana.tenzera@skole.hr Petak, 5. šk. sat Industrijska škola
27. Topić Nikša nik.topic@gmail.com Srijeda , 4.  šk. sat OŠ POJIŠAN
28. Tošić Iris iristosic45@gmail.com Ponedjeljak, 3.  šk. sat OŠ POJIŠAN
29. Trogrlić Dražen trogrlicdrazen@gmail.com Četvrtak, 2. šk. sat Industrijska škola
30 Vrgoč Muić Sanja sanjamuic.sm@gmail.com Četvrtak , 3.  šk. sat OŠ POJIŠAN
31. Vušković Snježana snjezana.vuskovic@skole.hr        Utorak , 4.  šk. sat OŠ POJIŠAN