O B A V I J E S T 

 

za sve polaznike obrazovanja odraslih koji su stekli pravo obrane završnog rada u jesenskom roku ( položili sve ispite do 24.rujna 2021. godine i odradili praksu u ugostiteljskim objektima )

 

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA za JESENSKI rok 2021.: 

                          SRIJEDA,  22. rujna 2021. : 14,00-16,00 sati sati

                         ČETVRTAK,  23. rujna 2021: 14,00-16,00 sati

 

TERMIN OBRANE ZAVRŠNOG RADA je u tjednu od 18.- 22. listopada 2021. 

( detaljni itinerar će biti objavljen naknadno )

Kod prijave treba donijeti: završni rad, indeks,  uplatnicu na 700,- kn i radnu mapu ( samo zanimanja KO-KU-SL )

OBRANA ZAVRŠNOG RADA:


1. za zanimanje  THK:  

2. za zanimanja KUHAR, KONOBAR, SLASTIČAR: 

 

TERMIN OBRANE ZAVRŠNOG RADA je u tjednu od 18.- 22. 10. 2021. 

1. za zanimanje  THK  ( termin će se naknadno objaviti )
2. za zanimanja KU-KO-SL ( termini će se naknadno objaviti) 

Kod prijave treba donijeti: završni rad, indeks,  uplatnicu na 700,- kn i radnu mapu ( KO-KU-SL )

 

 

Kod prijave treba donijeti: 
1. HTT, THK : završni rad ( potvrđen od mentora ), indeks,  uplatnicu na 700,- kn
   2. KO-KU-SL : završni rad ( potvrđen od mentora ), indeks,  uplatnicu na 700 kn i      radnu  mapu  sa potrebnim brojem ovjera od strane mentora   Praktične  nastave )

 

PODJELA SVJEDODŽBI : polaznici će dobiti obavijest putem SMS kada SVJEDODŽBE BUDU spremne.

 

Voditeljica obrazovanja odraslih

Ivana Drnasin