UPISI U PRVI RAZRED 2022./2023. ŠK.GOD.

  TUŠ-brošura-2022-2023

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u šk.god.2022./2023. elektroničkim putem na mrežnim stranicama Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole.

Učenici se prijavljuju i upisuju u sljedeća zanimanja u našoj školi:

Početak prijava kandidata u ljetnome upisnom roku u sustav –  24. 5. 2022.

Početak prijava  obrazovnih programa –   25. 6. 2022.

Datum provjere znanja stranog jezika (engleski jezik) koji je uvjet za upis, a učenik ga nije  učio, najmanje 4 godine, u osnovnoj školi:

  • dana 1. srpnja 2021. u 9,00 sati
  • za učenike s teškoćama u razvoju provjera će se održati 21. lipnja 2021. u 11,00 sati

Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju  dodatna  prava za upis   –  5. 7. 2022.

Brisanje s liste kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete   – 6. 7. 2022.

Završetak prijava obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica  –  7. 7. 2022.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima u osnovnim školama, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu) –  9.7.2022.

Objava konačnih ljestvica poretka –   10.7. 2022.

Potrebni dokumenti za upis:

  • upisnica
  • svjedodžba 8.razreda
  • potvrda nadležnog školskog ili obiteljskog liječnika (za zanimanja hotelijersko-turistički tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist i konobar)
  • liječnička svjedodžba medicine rada (za zanimanja kuhar, slastičar))
  • uplatnica za povećane troškove obrazovanja
  • ostali dokumenti kojima se dokazuju dodatni bodovi

Zaprimanje upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis može se obaviti osobno na adresi škole ili elektroničkim putem na mail:
upisi.tus@gmail.com u vremenu od 11. – 13. srpnja 2022. godine od 8-13 sati.

Naknada za povećane troškove obrazovanja u iznosu od 200,00 kuna može se uplatiti putem internet bankarstva ili u pošti, banci …

Primjer uplatnice za uplatu naknade za povećane troškove obrazovanja nalazi se u priloženim dokumentima

Natječaj za upis 2022.-2023.

pravilnik_o_elementima_i_kriterijima_final

Pravilnik o elementima i kriterijima upisa

Uplatnica-povećani troškovi

Zanimanja: