U ovom izborniku nalaze se sve važne informacije koje se odnose na Završni rad .

 

1.Vremenik izradbe i obrane Završnog rada

2.Teme Zavrsnog rada (biti će naknadno objavljene)

3.Poslovnik o radu Skolskog prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu Zavrsnog rada

4.Upute za izradbu Zavrsnog rada – Napomena Za zanimanje HTT, Završni rad treba imati od 18-22 stranice s tim da sažetak Završnog rada treba biti na engleskom jeziku.

Za svaku od navedenih točaka možete preuzeti priloženi dokument koji se nalazi ispod ovog teksta.

Upute_za_izradbu_Zavrsnog_rada_

Vremenik izrade i obrane Završnog rada 20-21