U ovom izborniku nalaze se sve važne informacije koje se odnose na Završni rad .

 

1.Vremenik izradbe i obrane Završnog rada

2.Teme Zavrsnog rada (biti će naknadno objavljene)

3.Poslovnik o radu Skolskog prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu Zavrsnog rada

4.Upute za izradbu Zavrsnog rada – Napomena Za zanimanje HTT, Završni rad treba imati od 18-22 stranice s tim da sažetak Završnog rada treba biti na engleskom jeziku.

Za svaku od navedenih točaka možete preuzeti priloženi dokument koji se nalazi ispod ovog teksta.

Upute za izradbu završnog rada

Vremenik izrade i obrane Završnog rada 21-22