U ovom izborniku nalaze se sve važne informacije koje se odnose na Završni rad .

Rokovi izradbe i obrane Završnog rada 2023.-2024.

Tablica maturanti

Upute za izradbu Završnog rada

Za svaku od navedenih točaka možete preuzeti priloženi dokument koji se nalazi ispod ovog teksta.

Upute za izradbu završnog rada

Predložak Završnog rada (preuzimanje)

Predložak Završnog rada