U priloženom dokumentu nalaze se podaci o vremenu obrane Završnog rada. Molimo učenika da na obranu Završnog rada dođe primjereno odjeven.

ZR- raspored obrane-18-19 -četverogodišnji-zimski rok