1.  Duplikate svjedodžbe Škola izdaje kada je izvornik izdane svjedodžbe izgubljenili uništen. Zahtjevi za izdavanje duplikata svjedodžbi predaju se, a duplikati preuzimaju u uredu administratorica Škole, na adresi Table 25, svaki dan od 9 – 13 sati.
  2. Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje duplikata svjedodžbe, potrebno je svjedodžbu oglasiti nevažećom u Narodnim novinama.

Nakon objave u Narodnim novinama, za izdavanje duplikata, potrebno je dostaviti:

  • Zahtjev za izdavanje duplikata i izjavu o davanju privole za obradu osobnih podataka (vlastoručno potpisan)
  • Dokaz o objavi oglašavanja izgubljene ili uništene svjedodžbe nevažećom u  Narodnim novinama
  • Odlukom Školskog odbora Turističko-ugostiteljske škole Split troškovi izrade duplikata razredne i svjedodžbe završnog rada naplaćuju se 15 eura za svaku svjedodžbu posebno.

Sredstva je potrebno uplatiti na račun Škole:

Turističko-ugostiteljska škola Split

A.G. Matoša 60, 210000 Split

IBAN: HR8724070001100559614

Poziv na broj: upisati svoj OIB

Opis: Uplata za duplikat svjedodžbe

Uplatnica

  1. Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i izvornik obrasca svjedodžbe, a ako  Škola više nema originalni obrazac, izdaje se prijepis ocjena na bijelom papiru s podacima iz matične knjige učenika koji ovjerava Ravnatelj.
  2. Duplikat se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva i točke 2.
  3. Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti  ili doći po duplikat svjedodžbe trebaju osobi  koja će zatražiti/podići duplikat dati ovjerenu punomoć.
  4. Duplikate svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne matureizdaje Nacionalni  centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
  5. Postupak ovjere preslika originalnih svjedodžbi svih razreda srednje škole pripada djelokrugu rada javnih bilježnika sukladno članku 74. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009, 120/16 i 57/22) i nije u nadležnosti Škole.

 

Priloženi dokumenti:

-link na zahtjev za izdavanje duplikata