UPUTE :

1. Da bi polaznici koji su u sustavu obrazovanja odrasih završili četverogodišnje zanimanje imali pravo polagat državnu maturu,                                                                                                              trebaju se prijaviti preko stranice :    https://www.ncvvo.hr/

 

2. Na navedenoj stranici treba  kliknuti  na  ” Državna matura ” i izabrati  ” Pristupnici mature 2020/2021 ” ( https://www.ncvvo.hr/vrsta-korisnika/pristupnici-mature/ )

 

3.  Za upute otvorite stranicu :   https://www.ncvvo.hr/prijave-ispita-drzavne-mature-u-ljetnome-roku-skolske-godine-2020-2021/

i   zatim :       https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/12/Upute-za-kandidate-koji-svoje-srednjoskolsko-obrazovanje1.pdf ( upute za kandidate iz ustanova za obrazovanje odraslih )

https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/12/Vazni-datumi-2020.-2021.-ljetni-rok3.pdf  ( važni datumi 2020/2021. )

ili

Za priručnik  kliknuti na ” Priručnici za prijavu ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021. ”   ( https://www.ncvvo.hr/prirucnici-za-prijavu-ispita-drzavne-mature-u-skolskoj-godini-2020-2021/ )

 

 

4. Sa popisa odabrati ” Upute za kandidate koji su srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih ”  ( https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/12/Upute-za-kandidate-koji-svoje-srednjoskolsko-obrazovanje1.pdf )