UPUTE :

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO):

Informacije o državnoj maturi
Telefon:  +385 1 4501 899
e-mail: drzavna.matura@ncvvo.hr

 

1. Da bi polaznici koji su u sustavu obrazovanja odraslih završili četverogodišnje zanimanje imali pravo pristupiti polaganju  državne mature,                                                                                                              trebaju se prijaviti preko stranice :    https://www.ncvvo.hr/ 

 

2. Na navedenoj stranici treba  kliknuti  na  ” Državna matura ”  gdje imate izbornik na kojem možete pogledati sve ono što vas zanima

* na navedenom linku  ćete naći osnove informacije  vezane za sve pristupnike državne mature.  Upute koje se odnose na vas su ” Upute za pristupnike koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih “

* na navedenom linku se nalaze Ispitni katalozi  za državnu maturu ( za različite predmete ) : https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-za-drzavnu-maturu-2022-2023/

* na navedenom linku se nalazi kalendar polaganja ispita državne mature u ljetnom i jesenskom roku 2022/2023. kao i vremenik prijave ispita za jesenski rok         ( https://www.ncvvo.hr/kalendar-polaganja-ispita-drzavne-mature-u-sk-god-2022-2023-za-ljetni-i-jesenski-rok/ )

 

!!!  na ovom linku se nalazi prošlogodišnji Priručnik za prijavu državne mature za kandidate iz sustava obrazovanja odraslih   iz 2021/2022. godine pa pogledajte ako može pomoći:   (  https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2022/01/Prirucnik-za-prijavu-ispita-drzavne-mature-za-kandidate-iz-sustava-obrazovanja-odraslih-i-inozemstva.pdf 

 

Sretno sa prijavom ispita državne mature i na samom polaganju 

 

                                                                                                                                                                                          Voditeljica obrazovanja odraslih