UPUTE :

1. Da bi polaznici koji su u sustavu obrazovanja odraslih završili četverogodišnje zanimanje imali pravo pristpiti plaganju  državne mature,                                                                                                              trebaju se prijaviti preko stranice :    https://www.ncvvo.hr/ 

 

2. Na navedenoj stranici treba  kliknuti  na  ” Državna matura ” i izabrati  ” Pristupnici mature 2021. /2022. ” ( https://www.ncvvo.hr/vrsta-korisnika/pristupnici-mature/ )

 

3.  Za upute otvorite stranicu :      https://www.ncvvo.hr/prijave-ispita-drzavne-mature-za-ljetni-rok-u-skolskoj-godini-2021-2022/         

i   zatim :    https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2021/11/Upute-za-kandidate-koji-su-srednje-obrazovanje-zavrsili-od-2010.-do-2021.pdf   ( upute za kandidate iz ustanova za obrazovanje odraslih )

 https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2021/11/Vazni-datumi-za-kandidate_ljetni-rokNOVO.pdf ( važni datumi 2021/2022. )

ili

Za priručnik  kliknuti na ” Priručnici za prijavu ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022. ”   ( https://www.ncvvo.hr/prirucnici-za-prijavu-ispita-drzavne-mature-u-skolskoj-godini-2021-2022/  )

 

4. Sa popisa odabrati ” Upute za kandidate koji su srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih ”  (  https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2022/01/Prirucnik-za-prijavu-ispita-drzavne-mature-za-kandidate-iz-sustava-obrazovanja-odraslih-i-inozemstva.pdf 

 

Sretno sa prijavom ispita državne mature i na samom polaganju 

 

                                                                                                                                                                                          Voditeljica obrazovanja odraslih