OBRANA ZAVRŠNOG RADA u OBRAZOVANJU ODRASLIH 

 

1. Vremenik izrade i obrane završnog rada 2023.-2024.

2.   Upute-za-izradbu-završnog-rada

 

 

OBAVIJEST o OBRANI ZAVRŠNOG RADA – ZIMSKI ROK 2024. 

za sve polaznike obrazovanja odraslih koji su stekli pravo obrane završnog rada u zimskom roku ( položili sve ispite do 26. siječnja 2024. godine i odradili praksu u ugostiteljskim objektima )

 

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA za ZIMSKI rok 2024.:  11. siječnja 2024. godine ( od 15,30-17 sati )

 

TERMIN OBRANE ZAVRŠNOG RADA  bit će:  12.-16. veljače 2024. godine ( točan termin će biti naknadno objavljen )

Kod prijave treba donijeti: završni rad, indeks,  uplatnicu na 115,00 EURA i radnu mapu ( samo zanimanja KO-KU-SL )

Kod prijave treba donijeti: 
1. HTT, THK : završni rad ( potvrđen od mentora ), indeks,  uplatnicu na 115,00 EURA
   2. KO-KU-SL : završni rad ( potvrđen od mentora ), indeks,  uplatnicu na 115 EURA i  radnu  mapu  sa potrebnim brojem ovjera od strane mentora   Praktične  nastave )

                           

 

PODJELA SVJEDODŽBI : polaznici će dobiti obavijest putem SMS kada SVJEDODŽBE BUDU spremne.

 

 

 

                                                                                           Voditeljica obrazovanja odraslih