OBRANA ZAVRŠNOG RADA u OBRAZOVANJU ODRASLIH 

 

1.   Vremenik izrade i obrane završnog rada 2021-2022.

2.   Upute_za_izradbu_Zavrsnog_rada

 

 

OBAVIJEST o OBRANI ZAVRŠNOG RADA – JESENSKI  ROK 2021. 

za sve polaznike obrazovanja odraslih koji su stekli pravo obrane završnog rada u jesenskom roku ( položili sve ispite do 24.rujna 2021. godine i odradili praksu u ugostiteljskim objektima )

 

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA za JESENSKI rok 2021.: 

                          SRIJEDA,  22. rujna 2021.

                         ČETVRTAK,  23. rujna 2021: 14,00-16,00 sati

 

TERMIN OBRANE ZAVRŠNOG RADA je u tjednu od 18.- 22. listopada 2021. 

( detaljni itinerar će biti objavljen naknadno )

Kod prijave treba donijeti: završni rad, indeks,  uplatnicu na 700,- kn i radnu mapu ( samo zanimanja KO-KU-SL )

OBRANA ZAVRŠNOG RADA:


1. za zanimanje  THK:  

2. za zanimanja KUHAR, KONOBAR, SLASTIČAR: 

                           

 

PODJELA SVJEDODŽBI : polaznici će dobiti obavijest putem SMS kada SVJEDODŽBE BUDU spremne.

 

 

 

                                                                                           Voditeljica obrazovanja odraslih