OBAVIJEST o OBRANI ZAVRŠNOG RADA – LJETNI  ROK 2021. 

za sve polaznike obrazovanja odraslih koji su stekli pravo obrane završnog rada u ljetnom roku ( položili sve ispite do 11.lipnja 2021. godine i odradili praksu u ugostiteljskim objektima )

 

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA za LJETNI rok 2021.: 

                                                     utorak 8. lipnja 2021. :  14 -15 sati

                                                    srijeda 9. lipnja 2021: 14,00-16,00 sati

 

TERMIN OBRANE ZAVRŠNOG RADA je u tjednu od 14.- 18. lipnja 2021. 

( detaljni itinerar će biti objavljen naknadno )

Kod prijave treba donijeti: završni rad, indeks,  uplatnicu na 700,- kn i radnu mapu ( KO-KU-SL )

OBRANA ZAVRŠNOG RADA:


1. za zanimanje  THK u SRIJEDU 16.6. u 16 sati 

2. za zanimanja KONOBAR u SRIJEDU 16.6. u 14 sati u  KABINETIMA

                           KUHAR , SLASTIČAR u UTORAK 15.6. u 14 sati ( vremenik za svakog polaznika  će se poslat                                 SMS porukom ) u  KABINETIMA

 

PODJELA SVJEDODŽBI : polaznici će dobiti obavijest putem SMS kada SVJEDODŽBE BUDU spremne.

 

 

 

                                                                                           Voditeljica obrazovanja odraslih

 

 

 

 

Upute_za_izradbu_Zavrsnog_rada