Koordinator za Erasmus+ projekte: Andrija Krištić, prof. , realizirao je pripremni posjet u Sofiju, Bugarska u sklopu projekta mobilnosti broj: 2022-1-HR01-KA121-VET-000060772. Svrha pripremnog posjeta bila je upoznati kapacitete, sadržaj i način rada našeg novog partnera u projektu mobilnosti, PPC HRC Culinary Academy Ltd. na čelu s voditeljicom Tatyana Dimitrova. Pripremni posjet aktivnost je kojom se želi doprinijeti boljoj pripremi i provedbi projektnih aktivnosti, ali i dodatno se bolje pripremiti za sudjelovanje učenika na mobilnosti.

Pripremni posjet je realiziran u Sofiji, Bugarska od 11. travnja do 15. travnja 2023. Prilikom posjeta PPC HRC Culinary Academy Ltd. obavile su se sve važne pripreme za mobilnost učenika kao i rezervacije smještajnog kapaciteta ( Hotel Kitchen59) u kojima će naši učenici boraviti za vrijeme trajanja mobilnosti. Jednako tako su se obavili važni razgovori i dogovori radi što bolje pripreme učenika za mobilnost sa predstavnicima i mentorima hotela koji će se brinuti da učenici ostvare planirane aktivnosti i da izvršavaju svoje obveze sukladno ugovoru o stručnom usavršavanju, Hoteli u kojima će učenici raditi su:

–   Kitchen59
–    Rosslyn Central Park Hotel Sofia
–   Rosslyn Thracia Hotel Sofia
–   Hyatt Regency Sofia
–   Sense Hotel

Učenici Turističko ugostiteljske škole Split će od 18. lipnja do 9. srpnja 2023. obavljati stručnu praksu u trajanju od tri tjedna u Sofiji, Bugarska. Ukupano će 24 učenika (kuhar, slastičar, konobar, hotelijersko turistički tehničar) boraviti na mobilnosti u Sofiji, Bugarska.

Iskustvo stečeno u pripremnom posjetu pokazala su veliku važnost pripremnih posjeta i sastanaka uživo s našim partnerima jer uvelike doprinose kvalitetnijoj pripremi, ali i provedbi same mobilnosti. U prilogu ove objave se nalazi radni program pripremnog sastanka kao i certifikat potvrde sudjelovanja na pripremnom posjetu.

 

Program Erasmus+ sufinanciran je od EU, a u Republici Hrvatskoj provodi ga Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU).

Koordinator projekta: Andrija Krištić, prof.

Potvrda sudjelovanja pripremnog sastanka – PPC HRC Culinary Academy Ltd.

Radni program pripremnog sastanka – PPC HRC Culinary Academy Ltd.