Turističko ugostiteljskoj školi Split je dodijeljena Erasmus akreditacija
2021-1-HR01-KA120-VET-000047223
u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
za period od 2022. do 2027. godine.

 

POTVRDA KVALITETE U PROVEDBI PROJEKATA – TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA SPLIT MEĐU NAJBOLJIH 12 ŠKOLA U RH ZA DODJELU ERASMUS AKREDITACIJA ZA 2021. GODINU.

Nakon prijave kandidature, Turističko ugostiteljskoj školi Split je dodijeljena Erasmus akreditacija, značajno priznanje na temelju dosadašnjih provedbi i aktivnosti projekata za strukovno obrazovanje. Program akreditacije ocjenjivali su neovisni stručnjaci Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU), a Turističko ugostiteljska škola Split je ponosni nositelj jedne od 12 akreditacija dodijeljenih strukovnim školama u Hrvatskoj za 2021. godinu. Akreditacija se dodjeljuje za period od 2022. do 2027. godine.

Što predstavlja Erasmus akreditacija?

Dokazuje se operativna sposobnost škole da upravlja visokokvalitetnim projektima mobilnosti.
– Priznaje se dugogodišnje zalaganje škole za kontinuirano unaprjeđenje rada na projektima.
– Priznaje se strateški pristup u provedbi međunarodne mobilnosti.
– Priznaje se kvalitetna provedba provedenih mobilnosti učenika i nastavnika.
– Olakšan put internacionalizaciji mobilnosti, suradnji sa sadašnjim i budućim partnerima.
– Omogućuje odlazak većeg broja učenika i nastavnika godišnje na osposobljavanja i stručna usavršavanja u zemlje EU.
– Jednostavnija i kraća prijava na buduće Pozive te dobivanje traženih financijskih sredstava

Dodjela Erasmus akreditacije je veliko priznanje Školskom projektnom timu koji su osmislili, prijavili i proveli prijavu za Erasmus akreditaciju: Andrija Krištić (voditelj i koordinator za Erasmus+ projekte), Ivana Drnasin (voditelj), Ivo Bilić (ravnatelj).

Erasmus akreditacija dokazuje operativnu sposobnost škole da upravlja visokokvalitetnim projektima mobilnosti te joj se Erasmus akreditacijom priznaje dugogodišnje zauzimanje za kontinuirano unaprjeđivanje rada na projektima i strateški pristup u provedbi međunarodne mobilnosti. Erasmus akreditacijom se priznaje kvaliteta provedenih mobilnosti učenika i nastavnika te olakšava put internacionalizaciji mobilnosti, suradnji sa sadašnjim i budućim partnerima. Omogućuje se i odlazak većeg broja učenika i nastavnika godišnje na osposobljavanja i stručna usavršavanja u zemlje EU-a te jednostavnija i kraća prijava na buduće pozive, kao i dobivanje traženih financijskih sredstava.

Turističko ugostiteljska škola Split s dodjelom Erasmus akreditacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje  više ne mora na natječaje mobilnosti, nego joj preostaje samo planiranje, priprema i pronalaženje adekvatnih mjesta prakse i edukacije diljem EU-a u nekoliko sljedećih godina.