Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020

Godišnji plan i program-2020.-2021.-TUS_Split

SKOLSKI_KURIKULUM_20-21-TUS_Split

Pravilnik o izboru učenika i nastavnika za mobilnosti u projektima iz fondova EU

Protokol o postupanju Turističko-ugostiteljske škole u slučaju pojave nasilja 20-21

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zapošljavanju

PROCEDURA – SLUŽBENA PUTOVANJA
PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA
Pravilnik o video nadzoru
PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA
Službenik za zaštitu podataka-poveznica
KATALOG INFORMACIJA.pdf
Odluka-katalog informacija.pdf
Sluzbenik informiranja.pdf
Prorac.xls2014.xls
Proracu-obveze-2014.xlsx
Plan nabave 2015.pdf
Pravilnik o zapošljavanju
Pravilnik o radu
Pravilnik o prijavljivanju nepravilnosti
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Procedura – nekretnine
Procedura – vlastiti prihodi