Pravilnici

Pravilnik o mentoriranju i radu mentora
Odluka-Pravilnik o mentoriranju

Pravilnik o kućnom redu 2023
Odluka-Pravilnik o kućnom redu

Na temelju članka 82. stavka 4. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 141/22), ministrica turizma i sporta, uz prethodnu suglasnost ministra znanosti i obrazovanja donijela Pravilnik o načinu pohađanja i završetka obrazovanja sportaša (Narodne novine, broj 91/2023) za koji Vam dostavljamo sljedeću poveznicu: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2023_08_91_1407.html

Budući da navedeni Pravilnik definira koji se učenici smatraju učenicima sportašima te regulira prava koja učenici sportaši ostvaruju vezano za uvjete pohađanja i završetka obrazovanja, molimo da postupate sukladno odredbama Pravilnika ukoliko u vašoj školi integrirate učenike sportaše ili ako škola ima razredne odjele za sportaše.

Sukladno Pravilniku, škola može svojim aktom detaljnije propisati rokove i način prilagodbe nastave učeniku sportašu.

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Odluka o usvajanju Pravilnika o donacijama i prihodima

Pravilnik o postupku učeničkog vrjednovanja 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave TUS

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izbou učenika i nastavnika za mobilnost u projektima iz fondova EU

Pravilnik o radu Gospodarskog savjeta RCK-a u sektoru turizma i ugostiteljstva

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom
Popis dokumentarnog gradiva s rokovima

Pravilnik o video nadzoru 

Pravilnik o izboru učenika i nastavnika za mobilnosti u projektima iz fondova EU

Protokol o postupanju Turističko-ugostiteljske škole u slučaju pojave nasilja 20-21

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zapošljavanju 

Pravilnik o zapošljavanju

Izmjene i dopune Pravilnika o radu – 2020.

Pravilnik o radu

Pravilnik o prijavljivanju nepravilnosti  

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera NN br 94 2015.pdf

PRAVILNIK O NACINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA.pdf

Pravilnik o kucnom redu.docx

Pravilnik o radu školske knjižnice

Zakoni

Zakon o odgoju i obrazovanju.pdf

Procedure i protokoli

PROCEDURA – SLUŽBENA PUTOVANJA

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA

PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

Procedure-ugovorne obveze.doc 

Procedura- racuni.doc

Procedura – nekretnine

Procedura – vlastiti prihodi

Eticki kodeksa.doc 

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PUNOLJETNIH UCENIKA.doc

Službenik za zaštitu podataka-poveznica

Odluke i izvješća

Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020

REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI

Odluka o imenovanju povjerljive osobe