Osiguravanje kvalitete je kontinuiran proces vrednovanja (ocjenjivanja, praćenja, održavanja i poboljšanja) kvalitete srednjoškolskog obrazovanja.

Kvalitetno strukovno obrazovanje je ključni cilj i prioritet koji će doprinijeti razvoju konkurentnosti gospodarstva i društva. Škola polazeći od svoje misije, vizije definira svoje strateške ciljeve i prioritete. Za održive postupke osiguravanja kvalitete treba se uspostaviti prikladna organizacijska struktura. Za sustav osiguravanja kvalitete odgovoran je ravnatelj, a na provedbenoj razini sustavom upravlja Povjerenstvo za kvalitetu. Sustav osiguravanja kvalitete temelji se na postupcima samovrjednovanja i vanjskog vrjednovanja, a rezultate škole moraju koristiti za unapređenje kvalitete rada i postizanje boljih rezultata. Svi zaposlenici škole i svi učenici imaju odgovornost za kvalitetu u kontekstu svojih profesionalnih ili učeničkih obveza.