1. Škola za život: Prvi savjetnički posjet osnovnim i srednjim školama,  https://ema.e-skole.hr/edukacija/7820
2. MŽSV nastavnika strukovnih škola u radu s djecom s tekoćama  https://ema.e-skole.hr/edukacija/8320