Odluku o omogućavanju korištenja stručno komunikacijskog posrednika prilikom izvođenja nastavnog programa i kurikuluma na daljinu.