Obrana završnog rada u jesenskom roku bit će u utorak, 25.kolovoza 2020. Detaljan raspored obrane nalazi se u priloženom dokumentu.

ZR- raspored obrane-19-20 -jesenski rok