DRŽAVNI STRUČNI SKUP – SAMOVRJEDNOVANJE I OSIGURAVANJE KVALITETE U REGIONALNIM CENTRIMA KOMPETENTNOSTI (Osijek 10.-11.11.2022.g.)

Voditeljica osiguranja kvalitete RCK, Maja Pivčević, sudjelovala je na dvodnevnom Državnom stručnom skupu o samovrednovanju i osiguravanju kvalitete u regionalnim centrima kompetentnosti u organizaciji Regionalnog centra kompetentnosti Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek u suradnji s Visokim učilištem Algebra 10. i 11. studenog 2022. Odlazak na ovaj stručni skup je bio od izuzetne važnosti za voditeljicu osiguranja kvalitete zbog kontinuiranog stručnog strukovnog usavršavanja voditeljice koja je ujedno nastavnik i stručni suradnik psiholog u Turističko- ugostiteljskoj školi, Split, a sve u funkciji statusa RCK-a kao žarišta inovacija i izvrsnosti kako bi se konstantno usvajala i prenosila aktualna znanja.

Maja Pivčević je koordinator samovrjednovanja u školi, a na projektu Uspostave RCK je voditelj osiguranja kvalitete RCK te razvija sustav osiguranja kvalitete u suradnji sa UNIST i vanjskim stručnjakom za osnaživanje menadžmenta i zaposlenika RCK za razvoj kulture kvalitete i osiguranja kvalitete RCK. Sudionici skupa bili su voditelji i koordinatori regionalnih centara kompetentnosti, ravnatelji strukovnih škola, koordinatori samovrednovanja u školama i regionalnim centrima te provoditelji osiguranja kvalitete na fakultetima i visokim učilištima. Na stručnom skupu razmijenila prakse u području samovrjednovanja i razvoja sustava osiguravanja kvalitete regionalnih centara kompetentnosti, a posebno u području razvoja standarda kvalitete, digitalnih platformi, aktivnosti učeničkog vrednovanja nastavnoga procesa, karijernih centara, repozitorija završnih radova, vanjskog vrednovanja i akademisa.

Na ovom stručnom skupu voditeljica osiguranja kvalitete je prezentirala prisutnima „Model upravljanja kvalitetom RCK FitSplit“. Ostale teme koje je su se obrađivale: Učeničko vrednovanje nastavnog procesa, Digitalni repozitorij, Samovrednovanje u obrazovanju odraslih, Vanjsko vrednovanje i kritički prijatelj, Karijerni centar, Akademis i obrazovanje odraslih, Primjeri dobre prakse, Modeli razvoja organizacije koja uči, praćenje kvalitete odredišnih zanimanja, Alumni klub i dr.

Ovo ciljano i visoko specijalizirano usavršavanje omogućilo je povezivanje s voditeljima i drugim stručnjacima iz područja osiguranja kvalitete, razmjene primjera dobre prakse, razmjene znanja i iskustava te podizanja kompetencija voditeljice osiguranja kvalitete, a sve u svrhu ostvarivanja ishoda projekta Uspostave regionalnog centra kompetentnosti u području turizma i ugostiteljstva.