Postupkom odabira udžbenika i pripadajućih dopunskih sredstava iz Kataloga,sukladno čl.22.Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu(NN,br. 27/210.,55/211. i 101/213.), u našoj školi navedeni  popis udžbenika odabran  je 2019./2020.šk.godine i  važeći je  4 školske godine.