U periodu od 30.4 do 4.5.2019. godine u prostorijama Docklands Akademije u Londonu, održao se Parlament Mladih AEHT-a. Naše učenice Mirta Čenić (4.a) i Marita Bobelj (4.c) sudjelovale su kao predstavnice Turističko-ugostiteljske škole te Republike Hrvatske. Kroz razne debate i prezentacije na temu zaštite okoliša te utjecaja turizma na okoliš, Mirta i Marita su pokazale svoju informiranost, znanje i vještine komunikacije. Mirta Čenić, učenica 4.a, izabrana je za prvu predsjednicu Parlamenta Mladih u povijesti ove organizacije.