Zbog komplicirane situacije uzrokovane korona virusom bili smo prisiljeni prilagoditi se novonastaloj situaciji i  izmjeniti  u naslovu navedene dokumente.

Novi_kalendara_rada-19-20

ZR-PROMJENE U VREMENIKU