Dragi učenici,

objavljujemo vremenik obrane Završnog rada po razredima. Detaljnije upute o postupcima i načinu obrane objavit ćemo nekoliko dana prije datuma obrane Završnog rada.

3.f (1.7.) -kabinet posluživanja, početak u 9,00 sati ,

3.g (1.7.) -kabinet kuharstva, početak u 8,30 sati,

3.h (2.7.)-kabinet kuharstva, početak u 8,30 sati,

3.i (2.7.)-kabinet posluživanja, početak u 9,00 sati

4.a (6.7.) -uč.9, početak u 8,30 sati,

4.c (6.7.) -KS, početak u 9,00 sati

4.b (7.7.) -uč.9, početak u 8,30 sati,

4.d (7.7.) -KS, početak u 9,00 sati